Američki duh - Džon Geri

Američki duh - Džon GeriAmerički duh - Džon Geri

Američki duh
`Raška škola` Beograd 1999.
broširano izdanje, dobro očuvana
latinica, 170 str.
Sales price 250,00 Дин.
Discount


Preloader

Džon Geri je pesnik koji je svoje klasično obrazovanje na zahvalan način spojio sa zahtevima savremene poezije, pogotovo one koja se piše na američkim prostorima. On spretno koristi iskustva i evropskih i američkih pesnika, od Safo i Katula do T. S. Eliota i Ezre Paunda o kome svake godine drži predavanja u zamku Brunenburg, u Italiji. U tom sudaru istorijskog i savremenog nastale su njegove pesme koje su istovremeno u dosluhu i sa iskonskim temama i sa svakodnevnicom što se kao kakva sablast nadnosi nad vrednosti civilizacije. Shodno takvom iskustvu Džon Geri podjednako koristi mogućnosti vezanog i slobodnog stiha, tražeći što više prostora za svoju bogatu pesničku percepciju.