Antun Gustav Matoš - Vojislav Đurić

No image set

Antun Gustav Matoš
Biblioteka `O književnosti`
`Zavod za udžbenike` Beograd 1965.
broširano izdanje, dobro očuvana
potpis bivšeg vlasnika knjige
nešto malo podvlačeni redovi
ćirilica, 286 str.
Sales price 200,00 Дин.
Discount


Preloader

Godina izdanja: Ostalo
ISBN: Ostalo
Autor: Domaći
Vrsta: Istorija srpske književnosti
Jezik: Srpski

Antun Gustav Matoš
Biblioteka `O književnosti`
`Zavod za udžbenike` Beograd 1965.
broširano izdanje, dobro očuvana
potpis bivšeg vlasnika knjige
nešto malo podvlačeni redovi
ćirilica, 286 str.

Sadržaj:
- Literatura o A. G. Matošu — Tode Čolak
OD NEMILA DO NEDRAGA U SVOME VREMENU
- Autobiografija A. G. Matoša
- Život A. G. Matoša — Velibor Gligorić
- Hrvatska moderna ili težnja za slobodom — Vlatko Pavletić
KNJIŽEVNO DELO A. G. MATOŠA
- Matoševi pogledi na književnost. Matoš kao književni kritičar, polemičar i esejista - Antun Barac
- Matoš pripovjedač — Šime Vučetić
- Jedan vid Matoševe pripovedačke proze — Velibor Gligorić
- Matoševa putopisna proza — Marijan Matković
- Matoševi pejzaži — Arsen Vencelides
- Uz Matoševu prozu — Antun Barac
- Stihovi A. G. Matoša — Antun Barac
- Antun Gustav Matoš: „Jesenje veče“ — Ivo Frangeš
- Originalnost Matoševe lirike — Jure Kaštelan
STVARALAC I UMETNIK
- Matoš i njegove bilježnice — Vlatko Pavletić
- Umetnik A. G. Matoš — Velibor Gligorić
DODATAK
- Važnija izdanja Matoševih dela
- Važnija literatura o A. G. Matošu
- Priređivačeva napomena — Tode Čolak