Analiza električnih kola u vremenskom domenu

Analiza električnih kola u vremenskom domenu Analiza električnih kola u vremenskom domenu

Analiza električnih kola u vremenskom domenu - Radoslav Horvat
`Građevinska knjiga` Beograd 1989.
broširano izdanje, dobro očuvana
latinica, 276 str.
Sales price 400,00 Дин.
Discount


Preloader

Sadržaj - osnovni pojmovi i definicije; Rezestivni elementi sa jednim pristupom; Kapacitivni elementi sa jednim pristupom; Induktivni elementi sa jednim pristupom; odziv usled akumulisane energije; osnovni vremenski oblici eksitacija; Odziv na Heaviside-ovu eksitaciju; Odziv na inpulsnu eksitaciju; Uključenje prostoperiodične eksitacije; Kompletan odziv; Rezistivni elementi sa dva pristupa; Induktivni elementi sa dva pristupa; Analiza električnih kola pomoću superpozicionih integrala; Osnovni topološki pojmovi električnih kola; Jednačine stanja eletričnih kola;