Antropologija danas - Olga Đekić, Boris Hlebec

No image set

Antropologija danas
`Vuk Karadžić` Beograd 1972.
tvrdi povez, dobro očuvana
latinca, 776 str.
Sales price 850,00 Дин.
Discount


Preloader

Antropologija danas
`Vuk Karadžić` Beograd 1972.
tvrdi povez, dobro očuvana
latinca, 776 str.

Problemi istorijskog pristupa
Datiranje daleke prpšlosti u arheologiji
Klasifikacija metoda za izračunavanje vremena
Određivanje datuma fosilnih ostataka čoveka
Strategija istorije kulture
Primati
Shvatanje o fosilnom čoveku — I nastavak
Fosilni čovek
Paleopatoiogija
Biološka osnova čovekovog ponašanja
Rasa
Preistorija starog sveta: paleolit
Preistorija starog sveta: neolit
Istorija kulturtf novog sveta: Južna Amerika
Istorija kulture novog sveta: Sredrija Amerika
Istorija kulture novog sveta: Anglo-Amerika
Istorijska lingvistika i jezici bez pisma
Stil
Evolucija i proces
Teorija o evoiuciji i evolucija čoveka
Arheološke teorije i interpretacije o starom svetu
Arheološke teorije i interpretacije o američkom kontinentu
Istorijski pristup u antropologiji
Metodi i tehnike lingvističkog istraživanja na terenu
Psihološke tehnike: projektivni testovi u istraživanju na terenu
Tehnika vođenja razgovora (intervjua) i odnosi na terenu
Proveravanje i eksperimentisanje u radu na terenu
Doprinosi genetike antropologiji
Opšte kategorije kulture
Socijalna struktura
Strukturalna lingvistika
Odnos jezika prema kulturi
Napredak u izučavanju folklora
Kultura, ličnost i društvo
Akulturacija
Nacionalni karakter
Koncept vrednosti u modernoj antropologiji
Ekologija čoveka
Strategija fizičke antropologije
Odnosi antropologije prema društvenim i humanitarnim naukama
Primenjena antropologija
Rast i konstitucija
Primenjena antropologija u medicini
Primena lingvistikej u jezičkoj nastavi
Primenjena antropologija u industriji
Primenjena antropologija u državnoj upravi — Sjedinjene Države
Primenjena antropologija u državnoj upravi — Britanska Afrika
Primenjena antropologija u državnoj upravi — Holandije
Primenjena antropologija u državnoj upravi — Ujedinjene nacije
Tehnička pomagala u antropologiji: istorijski pregled